Skip to content

Online-betaling av medlemskontingent og treningsavgifter

Medlemskap = betalt medlemskontingent

For å representere Nesodden IF må medlemskap være i orden ved at medlemskontingent for inneværende kalenderår er betalt. Dette gjelder for alle som er aktive i foreningen; utøvere, trenere, lagledere, funksjonærer og styremedlemmer ihht til Nesodden IFs regelverk.

Treningsavgifter

Våre idrettsgrupper fastsetter treningsavgiftene sine hvert år ved årlige møter og er til å dekke kostnadene ifm drift av gruppene.

Betalingsvarsler via epost

Betalingsvarsling for både medlemskontingent og treningsavgifter sendes ut elektronisk på epost til adressen som ligger i medlemmets profil på MinIdrett. Foresatte for utøvere under 18 år får også varsling. Alle aktive utøvere hos oss har profiler i MinIdrett. Hvis du endrer din epostadresse, husk å oppdatere dette i profilen!

For å finne faktura for ditt/dine barn, anbefaler vi å opprette egen profil på MinIdrett og deretter legge til familiemedlemmer til profilen. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel melde på og betale for kurs og arrangementer, og betale for lisenser for hele familien i en operasjon.

Hvordan opprette profil i MinIdrett

Hvordan legge til familie

Lenken Glemt brukernavn/passord? benyttes kun hvis du tidligere har vært innlogget og bare har glemt brukernavnet eller passordet ditt.

Lurer du på noe ifm innlogging/MinIdrett, kan du kontakte IT-support på tlf. 03615 eller support@idrettsforbundet.no.

Kontakt oss på post@nesoddenif.no

Støtt Nesodden IF ved å bli grasrotgiver

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago. For spillene Multix og Instaspill er Grasrotandelen 10 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.

Registrer deg i dag!

Om du ennå ikke har registrert hvem du vil gi din grasrotandel til, kan du enkelt registrere deg via SMS.  Send kodeord «Grasrotandelen + 981448561» til 2020. Tjenesten er gratis. (Du må ha registrert mobilnummeret ditt hos Norsk Tipping for å benytte deg av denne tjenesten.) Alternativt kan du søke opp Nesodden IF og registerere deg her: Gi din grasrotandel til Nesodden IF Eller – bruk lenken i boksen ovenfor!

Vi takker alle våre grasrotgivere for støtten!

(sist redigert 08.12.2016 / AIN)

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/stats-iframe?title=uppercase#receiver=981448561

Medlemmer t.o.m. 12 år

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Nesodden IF

Nesodden IF er forsikret gjennom Gjensidiges Lag og Klubbforsikring.
https://www.gjensidige.no/naringsliv/bransjer/Lag+og+klubb/

Det ligger ikke forsikring i treningsavgiften for den enkelte gruppen i Nesodden IF (med unntak av lagslisens for fotballag påmeldt i seriespill.)

HUSK: Betal medlemskap og forsikre deg. Uten betalt medlemskap har du ingen forankring eller rettigheter innen norsk idrett. NIF-kontoret er alltid behjelpelig.

Medlemmer som konkurrerer for Nesodden IF

Obligatorisk: Alle som skal konkurrere for Nesodden IF utenfor kommunen skal være forsikret gjennom lisens=forsikring fra sitt forbund. Lisens blir utskrevet fra forbund, eller gjennom lagslisens (gjelder fotball).

NB: Det finnes alltid tilbud om utvidet lisens.

Medlemmer f.o.m. 13 år

Frivillig: Medlemmer fra fylte 13 år som mottar trening og ikke konkurrerer er IKKE forsikret og må frivillig gjøre dette selv, enten privat eller gjennom sitt forbund. Alle forbund har tilbud om forsikring. Se nedenfor.

Som tillitsvalgt utgjør du en viktig del av det totale frivillige arbeidet som skal utføres for å få en så stor forening til å fungere. Du skal ikke føle deg alene blant mange frivillige i Nesodden IF!

Nesodden Idrettsforening har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for barn og unge på Nesodden. Vi bidrar til at Nesodden blir et bedre sted å bo. Den innsatsen som gjøres av foreldre, trenere og andre frivillige hver eneste dag i Berger Idrettspark, i hallene eller ute i Nesoddens fantastiske friluftsområder.

Administrasjonen på NIF-huset kan tilby deg hjelp og støtte i perioden du er valgt for, og du er velkommen til en prat.

Som ny tillitsvalgt må du påse å få overført informasjon fra evt. avgått styre.

 • Lover Nesodden IF har egne lover som alle i foreningene må følge.
 • Medlemskap Norsk idrett et tuftet på frivillighet og medlemskap. Tillitsvalgte og andre som har roller som trenere, lagledere og idrettslige funksjonærer skal være medlemmer i Nesodden IF.
 • Retningslinjer Nesodden IF har retningslinjer innenfor følgende temaer: Trener Reiseleder Bilder/videoopptak av barn Lotteri/kakelotteri Ansettelse (kommer) Antidoping
 • Barneidrettsbestemmelsene Alle tillitsvalgte, trenere og lagledere i Nesodden IF skal gjøre seg godt kjent med barneidrettsbestemmelsene. Barneidrett Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter? Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold. Hvordan Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring. Barneidrettsbestemmelser på 5 minutter – videoklipp Utdypende info om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett finnes her. Last ned brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser (PDF).
 • Forsikring/Lisensiering Betalt medlemskap er nøkkelen til forsikring. Uten betalt medlemskap har du ingen forankring eller rettigheter innen norsk idrett. Alle medlemmer t.o.m. 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen. Les mer om forsikring og lisensiering her.
 • Idrettsskader Ved skade – ta kontakt med Idrettens Skadetelefon, en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Idrettens Skadetelefon tilgjengelig for alle i barneidretten, i tillegg til alle omfattet av idrettens forsikringer. Les mer her.

Ved skade – ta kontakt med Idrettens Skadetelefon, en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Idrettens Skadetelefon tilgjengelig for alle i barneidretten, i tillegg til alle omfattet av idrettens forsikringer.

Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Få gode råd om skadeforebygging, og hva du bør gjøre ved akutte skader.

Åpningstider: Alle dager kl. 09.00 – 21.00

Kontakt:

Ring 02033 for skademelding / rådgivning generelt

Ring 04420 for fotballskader

Idrettsskade

Nesodden idrettsforening deler hvert år ut stipender til sine utøvere. Formålet er å stimulere til videre aktivitet.

Hovedstyrets og gruppestyrenes representanter kan fremme forslag til kandidater. Det skal kortfattet sies noe om oppnådde resultater i forhold til det nasjonale nivået, hvorvidt utøveren har planer for videre satsing og om annet som er vesentlig i forhold til kriteriene.

Skriftlig forslag til kandidater sendes inn innen 15.november hvert år til post@nesoddenif.no, merket med “Idrettsstipend.”

Mer informasjon: Kriterier for tildeling av Idrettsstipendet.

Det skal være trygt og godt å drive idrett

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest. Dette gjelder selvsagt for Nesodden Idrettsforening.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres.


Søknad om politiattest for søkere over 18 år (nye rutiner):

 1. Innhent «bekreftelse på formål» (dette får du av administrasjonen på NIF-kontoret; ta kontakt med oss)
 2. Gå til denne siden: https://attest.politi.no/
 3. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 4. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema;
  Kategori: Frivillige organisasjoner
  Formål: Frivillige organisasjoner
  Beskrivelse/undertekst som dukker opp: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 5. Legg ved «bekreftelse på formål» (ref. pkt 1)
  – Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  – Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  – Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  – Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
 6. Politiet sender attesten i posten eller via Digipost til søkeren – ikke til idrettslaget.Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (daglig leder eller økonomiansvarlig). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

For søkere under 18 år (15-18 år):

Søkere mellom 15-18 år kan også søke elektronisk på nett om de har Bank-ID! Behandlingstid for digitale søknader er kortere. Følg veiledningen ovenfor. Foresattes signatur skal også lastes opp. Følg veiledning i søknadsportalen.


Ellers søker man via epost – les her hvordan.

 1. Søkeren fyller ut søknadsskjemaet (lastes ned fra politiets hjemmesider her )Husk at dette også må underskrives av foresatt! 
 2. Ta kopi av legitimasjon og legg ved. (Kopimaskin, mobilbilde – alle varianter er tillatt.)
 3. Disse 3 dokumentene sendes sendes på epost til politiattest@politiet.no.
  1. Søknadskjemaet (ferdig utfylt, husk foresattes signatur!)
  2. Bekreftelse på formåls-skjemaet som du har fått og fylt ut
  3. Kopi av legitimasjon (gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur)
 4. Politiet sender attesten i posten til søkeren – ikke til idrettslaget.
 5. Søkeren må framvise sin politiattest til NIF-administrasjonen (daglig leder eller økonomiansvarlig). Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

[themify_button target=”https://www.politi.no/tjenester/politiattest/” bgcolor=”black” size=”xlarge” link=”https://www.politi.no/tjenester/politiattest/”]Send søknad[/themify_button]


Gruppestyrene er ansvarlige for at alle trenere og lagledere i Nesodden IF har gyldig politiattest.

Gruppestyrene må derfor snarest og kontinuerlig oversende til administrasjonen liste med navn og adresser på personer som kommer inn under bestemmelsene.

Følgende funksjoner i Nesodden IF må avkreves politiattest før de kan starte opp:

 • Trenere
 • Assistenttrenere
 • Oppmenn
 • Lagledere
 • Øvrig støtteapparat med løpende kontakt med utøvere.

Norges idrettsforbund slår fast:
«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.»

– Les gjerne mer HER.

Politiattest utstedes gratis.


Personer som ikke kan framvise politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.


Gruppestyrene er ansvarlige for at alle trenere og lagledere i Nesodden IF har gyldig politiattest.

Gruppestyrene må derfor snarest og kontinuerlig oversende til administrasjonen liste med navn og adresser på personer som kommer inn under bestemmelsene.

Følgende funksjoner i Nesodden IF må avkreves politiattest før de kan starte opp:

 • Trenere
 • Assistenttrenere
 • Oppmenn
 • Lagledere
 • Øvrig støtteapparat med løpende kontakt med utøvere.

Norges idrettsforbund slår fast:
«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.»

– Les gjerne mer HER.

Politiattest utstedes gratis.


Personer som ikke kan framvise politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.


Rett vs. plikt ifm innhenting av politiattest

Dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, har idrettslaget rett til å kreve fremvist en ny attest dersom den nye oppgaven også innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  I så fall er det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende skal utføre en ny oppgave som krever politiattest. Nye oppgaver vil være å bytte funksjon, eller å bytte lag/gruppe som man er trener eller lagleder for, for eksempel en ny sesong.  En trener i idrettslaget som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år.

Selv om idrettslaget har rett til å kreve fremleggelse av ny politiattest hver gang vedkommende skal utføre en ny oppgave, er det likevel ingen plikt til å fremlegge en ny attest med mindre idrettslaget selv ønsker det. NIF har bestemt at denne plikten først inntrer tre år etter utstedelsesdatoen. Da må vedkommende alltid innhente og fremvise ny attest, forutsatt at det foreligger et grunnlag for å innhente.

Idrettslaget har med andre ord rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles en ny oppgave i idrettslaget, men ingen plikt til dette før det er gått tre år.