TTU Sommerfestival 10.-14.juli 2019

Bli med på Sommerleir i Telemark – se medlemssider på Facebook for mer informasjon

Gradering sommer 2019

Neste gradering i Nesodden IF Taekwondo blir Onsdag 5.juni. Det kommer nærmere informasjon om graderingen med oppmøtetider osv. litt nærmere. Men hold av datoen allerede nå! Det blir teoritest noen dager før graderingen, og pensum til teoriprøven er sendt ut til våre medlemmer. Lykke til til alle dere som skal gradere!