Sakspapirer Årlig møte – Taekwondo

Saksliste

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive
  protokollen
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskap
 6. Vedta budsjett
  a. Utøkning av posten » Annonse/Reklamekampanje» til 12 000 kr (fra 2 000 kr)
 7. Foreta følgende valg:
  1. Styreleder
  2. Økonomiansvarlig
  3. Styremedlemmer (minst 1)
  4. Vara
 8. Godkjenne protokollen

***

Budsjett 2019 før publisering

Regnskap 2018 før publisering

Årsberetning for 2018

Comments are closed.