Sakspapirer Årlig møte – Taekwondo

Saksliste Godkjenne de fremmøtte representantene Godkjenne innkalling og sakliste Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen Behandle årsberetning Behandle regnskap Vedta budsjett a. Utøkning av posten » Annonse/Reklamekampanje» til 12 000 kr (fra 2 000 kr) Foreta følgende valg: Styreleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer (minst 1) Vara Godkjenne protokollen *** Budsjett 2019 før publisering […]