Informasjon til utøvere / foresatte

Årlig møte – dokumenter

Vi minner om det årlige møtet Tirsdag 1. mars 2018 kl. 19.00 i NIF-huset (ved Berger Stadion). Alle som er over 16 år og er medlemmer i NIF (har betalt kontingent for 2018) er stemmeberettigede. Her er vår årsberetning inkl. regnskap og budsjett: Årsberetning for 2017