Innkalling til årlig møte i Nesodden IF Taekwondo

Torsdag 1. mars 2018 kl. 19.00 i NIF-huset (ved Berger Stadion)

Agenda:

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne innkalling og saksliste
  4. Gjennomgang av årsberetning
  5. Gjennomgang av regnskap og budsjett
  6. Valg
  7. Eventuelt

Eventuelle saker må meldes inn til styret (taekwondo@nesoddenif.no) senest innen 2 uker før møtet – dvs. tirsdag 20. februar.

Alle som er over 16 år og er medlemmer i NIF (har betalt kontingent for 2018) er stemmeberettigede. Se for øvrig NIFs lover: http://nesoddenif.no/lover-for-nesodden-if/

Med vennlig hilsen

Styret

Comments are closed.