Valgkomiteen – noe for deg?

** Valgkomitéenes viktige arbeid **

Norsk idrett er basert på frivillighet. Frivillige stiller som trenere, lagledere og funksjonærer, men også som styremedlemmer i alle våre idrettsgrupper samt Hovedstyret. Valgkomitéen jobber på vegne av årsmøtet for på forhånd å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet på skuta for de neste årene!

Vi søker medlemmer til valgkomitéen i Nesodden IF

På Årsmøtet 2017 ble det ikke valgt en valgkomité for neste årsmøtet. Vi søker nå 4 personer (1 leder, 2 medlemmer og 1 vara.) Valgkomiteens oppgave er å finne fram gode kandidater til ledige styreverv i vår organisasjon. Medlemmer bør være orientert og oppdatert og ha interesse av å finne gode kandidater som kan legges frem for årsmøtet. Som medlem av valgkomitéen har man muligheten til å påvirke retning og fokus ved å foreslå gode kandidater.

Utdypende informasjon om valgkomitéens rolle og arbeid finnes her.

For å komme godt igang inviteres valgkomitémedlemmer på kurs i valgkomitéarbeid 22.november 2017, kl.18-20. Kurset gir deg som sitter i valgkomiteen en gjennomgang av hva det er viktig å tenke på og ta hensyn til i arbeidet med å finne de beste tillitsvalgte til idrettslaget. Det blir en gjennomgang av «10 gode tips» samt hvilke regler som gjelder for å kunne stille som tillitsvalgt og prosedyre for årsmøte. Nesodden IF betaler selvsagt kursavgift og reise t/r. Lenke til info om kurset er her.

 

Noe for deg?

Hvis du kunne tenke deg å være med for å gi Nesodden Idrettsforening de beste forutsetningene gjennom gode styremedlemmer, ta kontakt med en av oss for en prat!

 

Mvh

Erik Pettersen
Leder, Nesodden IF Hovedstyre
Mobil 90 18 39 36
styreleder@nesoddenif.no

 

Anne Irene Nygård
Foreningssekretær
Nesodden IF
tlf. 6691 7477
post@nesoddenif.no

Comments are closed.