Tilbakemeldingsskjema

Nesodden IF Taekwondo

Tilbakemeldingsskjema

Dato:______________ Navn på trener:_______________________

For at vi skal gjøre treningen din så bra som mulig trenger vi å få vite hva vi kan gjøre bedre

eller annerledes! Er det noe du syntes er vanskelig, leit, urettferdig eller har du bare hatt en

super bra trening og vil gi oss positive tilbakemeldinger!

Vi trenger både RIS OG ROS!!

Nedenfor finner du noen stikkord som kanskje kan hjelpe deg litt

Bli sett Glede Hjelp Behov Kamp Poomsea Lyd Motivasjon Klage Omtanke

Bekymring Rett Galt Oppfatning Sinne Variasjon Teori Informasjon Klarhet

Forståelse Følelse Lyd Kunnskap Holdning Mangler Beskjeder Høflighet

Prat Blikk Hensyn Vanskelig Morsomt Latter Tull

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Skjemaet finner du på vår hjemmeside www.nesoddenif.no under våre idrettsgrener!

Leveres direkte til Kent Lund eller sendes på mail: broderstadlund@gmail.com

Comments are closed.