Årsberetning 2015

Årsberetning

___________
Nesodden IF Taekwondo 2015
Styrets sammensetning
Leder: Grethe Odinsen Golan
Nestleder: Ikke valgt
Styremedlemmer:
Ada Størmer Papatheocharis (økonomiansvarlig) Lene Victoria Johansen Marcia Titley Jakob Hake Steffensen (ungdomsrepresentant) Stefanos Papatheocharis Ronen Rafael Golan
Valgkomité: Ada og Lene

Styrets arbeid
Styremøter
Det er i 2014 avholdt 5 styremøter.

Det har vært svært høy aktivitet i gruppen dette året, med stor deltagelse på seminarer og leirer, på selvforsvarkurs som er arrangert i regi av oss, og fullt oppmøte på Idrettens Dag i regi av NIF. Det er gjennomført 3 graderinger i gruppen, og i tillegg har 3 av våre medlemmer gradert til hhv 3. DAN, 2. DAN og 1. DAN i regi av TTU

Aktivitet
Januar: Gradering av totalt 10 medlemmer i gruppen, til hhv 1., 2. 4. og 8. cup Master Svein Andersstuen fra Ski Taekwondo graderte gruppen
Oppstart av nybegynnergruppe
Stefanos Papatheocharis graderte til 3.DAN på TTU`s Vinterseminar i Hoved-dojangen i Bergen. 2 deltagere på seminaret.

Mars: I forbindelse med Kvinnedagen ble det arrangert gratis selvforsvarskurs i for kvinnelige medlemmer av NIF og jente-russ. Bra fremmøte av våre medlemmer.
2 deltagere i Poomse-konkurranse på Østlandscup på Gjerdrum
1 medlem deltok, og underviste, på seminar hos Toulouse Ecole dÀrts Martiaux

April: 3 deltagere i Poomse-konkurranse på NC2 på Jessheim, beste plasseringer ble bronse og 4.plass. (av 14-16)
4 deltagere på Yudanjasamling hos Evje Taekwondoklubb
6 deltagere på seminar hos Bergstaden Taekwondoklubb, Kongsberg
Philippe Montosi (Toulouse) holdt trening hos oss

Mai: Det ble arrangert selvforsvarskurs for russen på Nesodden Vid. Skole. 2 medlemmer sto for gjennomføringen Et arrangement vi ønsker å gjenta for russen – erfaringen vi sitter med er at det må arrangeres i direkte samarbeide med skolen, med klare avtaler
2 medlemmer deltok på Dan-seminar hos Bergstaden Taekwondoklubb, Kongsberg
1 medlem deltok, og underviste, på seminar hos Taekwondo Schule, Basel

Juni: Gradering av totalt 12 medlemmer i gruppen, til hhv 1., 3., 7. og 8. cup Master Morten Andersstuen fra Ski Taekwondo graderte gruppen
TTU sommerleir på Brandbu – 7 medlemmer deltok Maya Odinsen Golan graderte til 2.DAN
Master Nuno Damaso (Basel) holdt trening hos oss

Juli: 1 medlem deltok på Taekwondoleir i Peniche, Portugal

August: Oppstart nybegynnere
Fullt oppmøte fra gruppen på Idrettens Dag i regi av NIF

Oktober: 1 deltager i Poomse-konkurranse på NC i Oslo – Sølv (av 14-16)
7 deltagere på seminar hos Chon-Ji Taekwondo Academy, Hokksund
4 medlemmer deltok på Teknisk seminar hos Mudo Lilleaker, Sangrok Kwan
1 medlem deltok, og underviste, på seminar hos Taekwondo Schule, Basel
1 deltager i Poomse-konkurranse på Østlandscup i Enebakk – 4.plass (av 14-16)

November: 4 deltagere på Yudanjasamling hos Hamar Taekwondoklubb
4 deltager på seminar hos Bergstaden Taekwondoklubb, Kongsberg
4 deltagere på Dan-seminar hos Bergstaden Taekwondoklubb i Kongsberg
Master Nuno Damaso (Basel) holdt trening hos oss
Tor Erik Svendsen fra Ski Taekwondoklubb holdt trening hos oss
Desember: 8 medlemmer deltok på Vinterleir på Ski, i regi av TTU. Dana Odinsen Golan graderte til 1.DAN
Gradering av totalt 9 medlemmer i gruppen, til hhv 2., 7. og 8. cup Master Morten Andersstuen fra Ski Taekwondo graderte gruppen Alle våre graderinger er blitt avsluttet med et sosialt arrangement

3 av medlemmene har gjennomført Trenerkurs (Maya, Lene og Marcia)
1 medlem har gjennomført Instruktørseminar i regi av TTU (Ronen)
1 av medlemmene er valgt inn styret i TTU (Ronen)

Gruppen trener i salen på Jaer Skole tre dager i uken; mandag, onsdag og fredag.
Vi har fått utvidet hall-tid f.o.m. høsten 2015, dette har gitt mulighet til å gi differensiert trening ut fra beltegrad en økt i uken, samt gitt rom for egne tema-treninger
Ved utgangen av 2014 besto gruppen av 17 aktive medlemmer og ett støttemedlem.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Vi har hatt høy idrettslig aktivitet dette året, og det har vært jevnt og godt oppmøte på treningene.
Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall må også framkomme.
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt
Kvinner 1 5 5 11
Menn 2 2 3 7
Totalt 3 7 8 18

Medlemsutvikling
2014 2015
Kvinner 10 11
Menn 5 7
Totalt 15 18

10888469_10204737106560827_5212524730326013790_n

Trackbacks & Pings