Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Nesodden IF Taekwondo.

Innkalling til årsmøte for Nesodden IF Taekwondo den 5.februar 2015
kl 19.00 på Nesodden.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22.januar 2015.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges på idrettslagets hjemmeside www.nesoddenif.no/nif-taekwondo
senest en uke før årsmøtet og da meldes også adresse for dagen.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Styretbanner

Trackbacks & Pings