Innkalling til Årsmøte i Nesodden IF Taekwondo

Torsdag 05.02.2015 kl 19:00 i barnehagen ved NIF-kontoret, Berger Stadion Agenda: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Velge dirigent, referent  og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenne innkalling og saksliste 4. Årsberetning, regnskap og budsjett 5. Vedtekter, til informasjon 6. Kontingenter og medlemsavgifter forbund, til informasjon 7. Fastsettelse av treningsavgift 8. Valg 9. Eventuelt Med […]

Hei

Hei ! Vi, Stefanos og Ronen, starter en ny Taekwondo-gruppe i samarbeid med NIF her på Nesodden. Vi vil være medlemmer av TTU – Traditional Taekwondo Union, under Grandmaster Cho Woon Sup 9.Dan. Gruppen vil drives etter en tradisjonell Tkd-filosofi: Grunnteknikk-Poomse (mønster), Ho Sin Sul (selvforsvar), Gyopka (knekke plater og taksten) og Kireugi (kamp). Tradisjonell […]

Nybegynnerkurs – Trening som Nyttårsforsett ?

Ta med familien og tren sammen! Selvforsvar, kondisjon, styrke, disiplin og glede. Opptak frem til 23. Januar! Gratis frem til Vinterferien! For alle aldersgrupper fra 10 år og oppover. Gunstig familierabatt. Mandager og fredager kl.18:15-20:00 på Jaer Skole  

Gradering i Nesodden IF Taekwondo

Lørdag arrangerte den nylig oppstartede Taekwodo-gruppen i Nesodden Idrettsforening gradering. 10 medlemmer fra Nesodden graderte sammen med 4 medlemmer fra Ski Taekwondoklubb. Nesodden IF Taekwondo ble opprettet i oktober 2014, og kunne allerede nå gradere nybegynnere sammen med mer erfarne utøvere. En solid innsats fra utøvere og deres trenere har gitt resultater. Dette var en […]

Nybegynnerkurs – Trening som Nyttårsforsett ?

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Nesodden IF Taekwondo. Innkalling til årsmøte for Nesodden IF Taekwondo den 5.februar 2015 kl 19.00 på Nesodden. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22.januar 2015. Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges på idrettslagets hjemmeside www.nesoddenif.no/nif-taekwondo senest en uke før årsmøtet og da meldes også adresse for dagen. […]