Skip to content

HVORDAN MELDE DEG INN I NESODDEN IF

Har du lyst til å være medlem i Nesodden Idrettsforening? Her viser vi hvordan du kan melde deg inn gjennom idrettens medlemsportal, MinIdrett.

NB —> Dersom du tidligere har mottatt epost fra Min Idrett, f.eks. om betaling eller påmelding, så har du allerede en profil. Da skal du IKKE opprette ny. (Les da mer her.)

Detaljerte instruksjoner om hvordan opprette profil i MinIdrett og søke medlemskap hos oss finner du under her.

Som NY bruker gjør du følgende:

1) Gå til siden Min Idrett.

2) Klikk på «Ny bruker»

3) Registrer opplysningene det bes om. Vennligst bemerk:

– Personnummer lagres IKKE i Idrettens register. (Du kan lese mer om Idrettens ID her.)

– Ved registrering sjekker systemet etter duplikater, det kan derfor ta litt tid før du blir registrert.

4) Sjekk at opplysninger stemmer, legg evt. til familiemedlemmer (se veiledning her).

5) Dersom du ønsker å melde deg inn i en idrettsgren, velger du «Medlemskap» og søker opp Nesodden

6) Velg idretten(e) du ønsker å melde deg inn i.

7) Klikk «Send søknad»

8) Innmeldingen din er nå registrert i systemet, og blir sendt til oss. Du hører fra oss når alt er i orden. Velkommen!

Får du problemer med innmelding, eller har andre spørsmål, ta kontakt med administrasjonen på post@nesoddenif.no.

//
//
For utmelding fra en av våre idrettsgrupper, velg "Gruppemeldemskap" og skriv i neste felt gruppen det gjelder. For utmelding fra Nesodden Idrettsforening, velg "Hovedmedlemskap".
Basket, Bordtennis, Fotball, Friidrett, Orientering, Ski, Skøyter, Taekwondo, Turn, Idrettsskolen, Aktiv på Dagtid
Tilbakemeldinger vil behandles konfidensielt.
Da vil personen meldes ut av Nesodden IF. Vedkommende er velkommen igjen som medlem når lysten melder seg; innmelding via https://minidrett.nif.no/
//
Skriv inn din fødselsdato

Nesodden Idrettsforening

Postadresse:
Postboks 188
1451 Nesoddtangen

Besøksadresse:
Bergersletta 125
1450 Nesoddtangen

Telefon: 66 91 74 77
Epost: post@nesoddenif.no

Ta gjerne kontakt direkte med en av oss i Administrasjonen.

Når du har hatt utlegg som Nesodden IF / en av gruppene skal betale tilbake, skal du:

  • Fylle ut dette skjemaet: Refusjonsskjema (PDF) / Refusjonsskjema (lastes ned som excelark)
  • Legg ved bilag (originalt, evt kopi/bildet av bilaget)
  • Få skjemaet attestert (godkjent) av økonomiansvarlig / kasserer i gruppen det gjelder
  • Levere det i administrasjonen på Berger (legge det i den hvite postkassen utenfor NIF-kontoret, evt sende på epost til økonomiansvarlig)

(Sist revidert 04.08.2017 / AIN)

Fyll ut digitalt i skjema under om du ønsker det. NB: Bilag må scannes eller avfotograferes. Tillatte filformater er jpg og pdf. Max 8 mb pr. fil. Du kan også skrive ut pdf, skrive inn for hånd, og scanne / avfotografere ferdigutfylt skjema.

TIMELISTER

Våre instruktører kan hente sine timelister her. (OBS! Ny versjon – følg bruksanvisningen i skjemaet!)

Som det fremgår av skjemaene vil lønn utbetales den 15. i måneden dersom timeliste er levert i god tid (senest den 8.) og skattekort er innlevert på forhånd (eller senest samtidig med første timeliste).

Timelister sendes til den i gruppen som attesterer innen den 6. hver måned (oftest økonomiansvarlige) for å deretter sendes til administrasjonen for videre behandling og lønnsutbetaling.

Skjema (sist oppdatert 29.11.2017 / AIN)

Kjøregodtgjørelser skal fylles ut og alle legitimasjonskrav skal oppfylles av den som har kjørt. Skjema signeres og leveres til gruppeleder eller daglig leder (hvis personen ikke tilhører en gruppe eller er gruppeleder selv) før levering i Administrasjonen.

Dersom det er forhåndsavtalt en sum for godtgjørelser skal utbetalingene aldri overstige avtalt sum.

Gruppeleder/ daglig leder sjekker at krav er oppfylt og at kjøringen er reell før signering.

Skjemaet leveres deretter til administrasjonen (lønnsansvarlig) for utbetaling. Lønnsansvarlig sjekker utbetalingene opp mot eventuelle kontrakter/ budsjett og utbetaler dersom alt er i orden.

Kjøregodtgjørelser som overskrider kontraktssummer eller som ikke oppfyller legitimasjonskravene, skal utbetales som lønn. Det samme gjelder dersom det er benyttet for høye satser (statens satser ligger til grunn), eller at grensen på kr 45 000 er overskredet (denne grensen er en særbestemmelse for idretten og gjelder til og fra arbeidsplass).

Krav om godtgjørelser skal sendes inn fortløpende. Administrasjonen må ha signerte skjemaer senest den 8. hver måned for utbetaling den 15.

Skjemaet finner du her (husk begge sider): 17-ADMIN-Kjøregodtgjørelse

Søknad om støtte til ferieaktiviteter i regi av Nesodden IF

Last ned skjema (PDF) her: Kiwanisfondet