Fotballgruppa i Nesodden IF er i stadig vekst og teller nå 750 aktive spillere og rundt 100 trenere og lagledere. Skal vi lykkes med å gi et godt tilbud til flest mulig lengst mulig, må vi jobbe systematisk med utvikling for spillere, trenere og ledere. Et systematisk utviklingsarbeid krever ressurser. Til det årlige møtet i fotballgruppa, som ble avholdt 27. februar, foreslo derfor styret å tilsette en sportslig leder i fotballgruppa. Årlig møte sluttet seg til forslaget, som nå også er godkjent av styret i NIF. Stillingen er nå lyst ut, med søknadsfrist 10. april.

Fotballstyret har som ambisjon at rekrutteringsprosessen gjennomføres innen medio mai, og at vår nye sportslige leder tiltrer senest 1. august. Du kan lese mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav for stillingen i utlysningsteksten.