Nesodden IF Fotball arrangerer 2 fotballskoler sommeren 2022

 • OBOS Sommerfotballskole 2022 mandag 19. juni – fredag 23. juni (Uke 25) kl. 09-15
 • Tine Fotballskole og Tine Jentefotballskole mandag 07. august – fredag 11. august (Uke 32)
  kl. 09-15

Har du lyst til å være med som instruktør/trener?
Vi legger vekt på at uken skal bli lærerik med mye fotball, konkurranser og god stemning, og at den skal
ende ut i mange minnerike og gode opplevelser.
Det deles inn i grupper ut ifra klassetrinn og det avsluttes med cup i blandet aldersgruppe.

SØKNADSFRIST: 1. mai 2023 

14-15 år: 560,- pr. dag

16-18 år: 640,- pr. dag

50,- tillegg pr. dag hvis du har tatt grasrottrenerkurs

 

MERK: Alle trenere skal ha eget instruktørkurs som gjennomføres når man har fått jobben.
MERK 2: Søknad om Politiattest må bekreftes sendt inn til politiet sammen med søknaden for de som har
fylt 15 år når fotballskolen arrangeres. Selve attesten må leveres før skolene starter. For å sende inn en
slik søknad ta kontakt med Frederik Lund Vang på frederik@nesoddenif.no – Godkjent politiattest må da
forevises senest 1. juni 2022. 


Hvem kan søke?

 • Du er jente/gutt, fyller minst 14 år i år (8. klasse), eller eldre og kan delta hele uken på den/de
  skolen/skolene du søker på
 • Du er positiv, kan jobbe selvstendig og kunne følge en gruppe gjennom hele uken
 • Du skal instruere/veilede på feltet, ellers følge gruppen din til stasjoner og i pausene sørge for drikke og frukt
 • Du representerer fotballgruppa alle dager og håndterer lederansvar. Du har en ide om hvordan du som person kan bidra til en fantastisk fotballskole for barna
 • Du er flink til å rydde bort utstyr og ser oppgaver bør gjøres før du får beskjed om å bidra
 • Du har verdier og oppførsel som samsvarer med Fair Play og det å ta vare på andre
 • Du vet at trenere ikke går i bar overkropp og slippers

Prioriteringer i utvelgelse av instruktører/trenere:

I Nesodden IF Fotball så vil vi prioritere en instruktørs modenhet og positivitet, samt at denne har en tilknytning til Nesodden IF Fotball som klubb. Det vil være en fordel å ha tatt trenerkurs.

Hva vi tenker: 

Fotballskolen er ikke et sted hvor man som instruktør eller trener henger med venninner eller kompiser. Det er viktig at man er seg selv bevisst over egen innsats eller oppførsel. Vi tenker at de eldre ogmer erfarne har hovedansvaret og de yngre er assistenter. Dette innebærer at muligheten for å jobbe med din venninne/kompis minsker. Dog kan det hende vi tenker annerledes i noen tilfeller.

Hvordan søke:

Send en lettfattet søknad til frederik@nesoddenif.no

Ikke glem epostadresse, telefonnummer, litt om deg selv, relevant erfaring/interesse m.m.

 

Skulle det være noen spørsmål?

Ta kontakt med Frederik Lund Vang

47467000

frederik@nesoddenif.no