Velkommen til årlig møte i friidrettsgruppa tirsdag 28. februar 2023 kl. 19.00 i møterommet i Bjørnemyrhallen.

Saksliste

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to personer til å skrive under protokollen
  • Regnskap 2022
  • Budsjett 2023
  • Årsberetning 2022
  • Treningsavgift 2023 og kriterier for støtte
  • Valg av nytt styre for 2023
  • Eventuelt