Fullstendig sakliste og årsberetning finner du nederst i saken.

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre som er interessert i hva fotballgruppa holder på med til å delta på vårt årlige møte.

På møtet presenterer vi hva vi har gjort det siste året og hva vi planlegger å gjøre framover - kom gjerne med innspill. Vi legger også fram budsjett for 2023. Innspill og forslag må være mottatt innen torsdag 16. februar 2023.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Påmelding:
Send navn, epost og telefonnummer til frederik@nesoddenif.no- for påmelding innen fredag 24. februar 2023.

Velkommen til årlig møte!