Klasser

  • 10 år og yngre
  • J/G 11-12 år
  • J/G 13-14 år
  • M/K senior (15 år og eldre)

Premiering

Vår sponsor QA bidrar med pengepremier til de tre beste i kvinner og menn senior: hhv. kr. 3 000, kr. 2 000 og kr. 1 000 (oppgitte beløp forutsetter minst tre utøvere med NM-krav i klassen).

Deltakermedaljer til utøvere 12 og yngre.
Medaljer til de tre beste i øvrige klasser.


Påmelding

Påmelding skjer i Min idrett senest 30. august.
Startkontingent kr. 100.

 

Øvelsesstart og henting av startnummer/avkryssing

De yngste klassene starter først, ca. kl. 19.15.
Frist for avkryssing og henting av startnummer: kl. 18.30