I vedlegget nederst i saken finner dere foreløpig resultatliste fra stevnet. Eventuelle korrigeringer må meldes til Stig Roar Husby omgående.