Nesodden IF Fotball arrangerer 2 fotballskoler sommeren 2021

 • OBOS Sommerfotballskole 2022 mandag 20. juni – fredag 24. juni (Uke 25) kl. 09-15
 • Tine Fotballskole og Tine Jentefotballskole mandag 08. august – fredag 12. august (Uke 32) kl. 09-15

Har du lyst til å være med som instruktør/trener?

Vi legger vekt på at uken skal bli lærerik med mye fotball, konkurranser og god stemning, og at den skal ende ut i mange minnerike og gode opplevelser.

Det deles inn i grupper ut ifra klassetrinn og det avsluttes med cup i blandet aldersgruppe.

Søknadsfrist: Søndag 15. mai 2022

 

14-15 år: 560,- pr. dag 16-18 år: 640,- pr. dag Har du tatt grasrottrenerkurs: pluss 50,- dag.

 

MERK: Alle trenere skal ha eget instruktørkurs som gjennomføres når man har fått jobben.

MERK 2: Søknad om Politiattest må bekreftes sendt inn til politiet sammen med søknaden for de som har fylt 15 år når fotballskolen arrangeres. Selve attesten må leveres før skolene starter. For å sende inn en slik søknad ta kontakt med Frederik Lund Vang på frederik@nesoddenif.no – Godkjent politiattest må da forevises senest 1. juni 2022.

 

Hvem kan søke?

- Du er jente/gutt, fyller minst 14 år i år (8. klasse), eller eldre og kan delta hele uken på den/de skolen/skolene du søker på.

- Du er positiv, kan jobbe selvstendig og kunne følge en gruppe gjennom hele uken

- Du skal instruere/veilede på feltet, ellers følge gruppen din til stasjoner og i pausene sørge for drikke og frukt.

- Du representerer fotballgruppa alle dager og håndterer lederansvar. Du har en ide om hvordan du som person kan bidra til en fantastisk fotballskole for barna.

- Du er flink til å rydde bort utstyr og ser oppgaver bør gjøres før du får beskjed om å bidra. - Du har verdier og oppførsel som samsvarer med Fair Play og det å ta vare på andre.

 

Prioriteringer i utvelgelse av instruktører/trenere:

 1. Trenere med trenerkurs
 2. Nesodden-spillere eller tidligere Nesodden-spillere
 3. Dommere i Nesodden IF
 4. Modenhet og positivitet

 

Hva vi tenker:

Fotballskolen er ikke et sted hvor man som instruktør eller trener henger med venninner eller kompiser. Det er viktig at man er seg selv bevisst over egen innsats og oppførsel. Vi tenker at de eldre og mer erfarne har hovedansvaret og de yngre er assistenter. Dette innebærer at muligheten for å jobbe med din venninne/kompis minsker. I tillegg vil det være årskullsansvarlige som kan være behjelpelige med øvelser og eventuelle utfordringer som kan oppstå.

Hvordan søke:

Send en lettfattet søknad til Frederik Lund Vang på epost. frederik@nesoddenif.no

Denne bør inneholde minst

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Lag du spiller på / Eventuelt lag du har spilt på
 • Kontaktinformasjon: Tlf, adresse, epost
 • Litt om deg selv
 • Relevant erfaring
 • Eventuell relevant utdannelse (trenerkurs/dommerkurs o.l.)
 • Noe annet?
 • Hvilken fotballskole du helst vil jobbe på, samt om du ikke kan jobbe på en av de.
 •  

Ta kontakt med Frederik Lund Vang, frederik@nesoddenif.no, 4746 7000 ved spørsmål