Årsmøtet ble avholdt 29. mars 2022. Protokoll for årsmøte 2022 ligger vedlagt under.