Påmelding / Utmelding

Påmelding

Retningslinjer for påmelding av nye gymnaster. Gymnaster som var med på vårsemesteret trenger ikke ny påmelding.

Alle partier med unntak av Rytmisk Gymnastikk tirsdager er dessverre fulle. Ønsker dere å stå på venteliste, send melding til Medlemsansvarlig. 

 

PARTIPÅMELDING

Partipåmelding skjer via epost til turn@nesoddenif.no Merk eposten med påmelding.

Eposten skal inneholde:

-Navn på den som skal være med

-Fødselsdato

-Adresse

-Hvilket parti som ønskes

-Foresattes navn, epostadresse og mobilnummer

Alle vil motta skriftlig svar på om det er plass, eller at de er satt på venteliste.

Innmelding av nye medlemmer mottas fra 1. august 2020.

VENTELISTER

Nesodden IF turn oppretter ventelister når det er flere som ønsker å være med på et parti enn det vi har plass til. Vi jobber iherdig med å legge til rette for at så mange som mulig av disse nå skal få plass på ønsket parti fra oppstart 31. august 2020.

PARTIBYTTE ETTER SEMESTERSTART

Hvis din gymnast har lyst til å bytte parti etter at treninger har begynt, ber vi om at dette avklares med Medlemsansvarlig Gro Staaf-Pettersen grostaaf@gmail.com eller mobil 41 68 12 98

MEDLEMSREGLER

Ved å melde seg på et parti akseptereres:

  1. Å betale medlemskontingent i Nesodden IF (kr 400,-/barn/år, eventuelt familiemedlemskap kr 900,-/familie/år.)
  2. Å betale treningsavgift i Nesodden IF Turn for påmeldte parti(er).
  3. Medlemskapet gjelder til skriftlig utmelding er bekreftet fra Nesodden IF Gym og Turn.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost i begynnelsen av hvert semester.

UTMELDING

Nesodden IF Gym og Turn må få skriftlig beskjed hvis en gymnast slutter Vi presiserer her;

  1. Dersom din gymnast ikke ønsker å trene turn lenger, må han/hun meldes ut. Dette gjøres ved å sende en epost til turn@nesoddenif.no med navn på gymnasten

Medlemsansvarlig:

Gro Staaf-Pettersen

Mail: grostaaf@gmail.com

Mobil: 41 68 12 98

 

Comments are closed.