Påmelding

Påmelding

Retningslinjer for påmelding av nye gymnaster. Gymnaster som var med på vårsemesteret trenger ikke ny påmelding.

PARTIPÅMELDING – hvordan?

Partipåmelding skjer via påmeldingsportalen MySoft. Følg denne linken. www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/#mysoft

Systemet åpnes for påmelding fredag 3. januar 2020

VENTELISTER

Nesodden IF turn oppretter ventelister når det er flere som ønsker å være med på et parti enn det vi har plass til. Vi jobber iherdig med å legge til rette for at så mange som mulig av disse nå skal få plass på ønsket parti fra oppstart 13. januar 2020. Dette vil fungere slikt;

  • Når partiene blir fulle, dannes det automatisk ventelister. Da mottar man automatisk epost varsling med emne «Venteliste påmelding parti». Ved avmeldinger vil de frigjorte plassene tildeles barna på ventelisten etter påmeldingstidspunktet (førstemann-til-mølla.)
  • Da mottar man automatisk epostvarsling med emne «Mottatt påmelding til parti» om at barnet har fått tildelt plass. Da er det å møte opp på neste ordinære trening for det partiet. (Husk å sjekke spam-mappen!)

Dersom ditt barn ikke vil benytte plassen likevel, må beskjed om dette sendes skriftlig så fort som mulig til Medlemsansvarlige grostaaf@gmail.com slik at vi raskere kan tilby andre barn plass på turn.

PARTIBYTTE ETTER SEMESTERSTART

Hvis din gymnast har lyst til å bytte parti etter at treninger har begynt, ber vi om at dette avklares med Medlemsansvarlige grostaaf@gmail.com mobil 41 68 12 98

FAKTURERING

Ved å melde deg på et parti aksepterer du:

  1. Å betale medlemskontingent i Nesodden IF (kr 400,-/barn/år, evt familiemedlemskap kr 900,-/familie/år.)
  2. Å betale treningsavgift i Nesodden IF Turn for påmeldte parti(er). Fakturaer sendes på e-post til e-post adressen du registrerer i MySoft.
  3. Betalingsfristen er 7 dager etter utsendelse.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost.

AVMELDING/UTMELDING

Nesodden IF Turn må få skriftlig beskjed hvis en gymnast slutter Vi presiserer her;

  1. Dersom din gymnast ikke ønsker å trene turn lenger, må han/hun meldes av/ut. Dette gjøres ved å sende en mail til Medlemsansvarlige grostaaf@gmail.com

Medlemsansvarlig

Gro Staaf-Pettersen

Mail: grosstaaf@gmail.com

Mobil: 41 68 12 98

Comments are closed.