Kontakt oss

Nesodden IF Gymnastikk og Turn

Nesodden IF Gym og Turn ledes av et foreldrestyre som blir valgt ved gruppens årlige møte (avholdes i februar måned) og blir godkjent av årsmøtet i Nesodden IF (avholdes i marsmåned.) Liste over sittende styremedlemmer og deres kontaktinformasjon finnes her.

Henvendelser av sportslig art kan sendes til på epost til Gro Staaf-Pettersen turn@nesoddenif.no mobil 41 68 12 98

Henvendelser som gjelder medlemskap gjøres til Medlemsansvarlig, Gro Staaf-Pettersen epost turn@nesoddenif.no mobil 41 68 12 98

Henvendelser av administrativ art sendes til post@nesoddenif.no

Postadresse: Bergersletta 125, 1459 NESODDEN
Telefon: 66917477

Comments are closed.