Barneturn

Barneturn benytter Idrettens grunnstige som inneholder ti øvelsesgrupper.

Hver av gruppene er delt inn i ti trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon, og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Rull til toppen