Gymlek med en voksen

Barn og foresatte

Fredager 16.15 – 17.15

Aktiviteter for barn på 2-3 år sammen med en foresatt. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, erteposer, ringer og lignende.

Det vil være en rundløype med apparater som er tilpasset små barn.

Instruktørene veileder og leder timen, men de foresatte har ansvaret for å hjelpe og utfordre eget barn til å gjennomføre øvelsene slik de blir beskrevet.

Foresatte må ha eget treningstøy, og være forberedt på å delta aktivt.

Rull til toppen