NESODDEN IF
GYM & TURN
NESODDEN IF
GYM & TURN
previous arrow
next arrow
Slider

Det innkalles til det årlige møte i Nesodden IF Gym og Turn torsdag 4. mars kl. 1900 i NIFhuset.

Agenda:
 • Godkjennelse av innkalling
 • Gjennomgang av årsmelding
 • Gjennomgang av regnskap
 • Godkjennelse av budsjett
 • Valg

Juleavslutningen 2020

Velkommen til Nesodden IF Gym & Turn

Husk at du også kan engasjere deg i Nesodden IF Turn – gjennom et styreverv. Det er et givende arbeid med en engasjert …

Påmelding-Utmelding

Påmelding

De som gikk på høstpartiene 2021 vil bli overført til nytt parti vår 2022. Vi vil ta hensyn til endring i alder, slik at de blir overført til rett part.

PARTIPÅMELDING

Partipåmelding skjer via epost til turn@nesoddenif.no
Merk eposten med påmelding.

Eposten skal inneholde:

 • Navn på den som skal være med
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Hvilket parti som ønskes
 • Foresattes navn, epostadresse og mobilnummer

Alle vil motta skriftlig svar på om det er plass, eller at de er satt på venteliste.

Innmelding av nye medlemmer mottas fra 15. desember 2021 

VENTELISTER

Nesodden IF turn oppretter ventelister når det er flere som ønsker å være med på et parti enn det vi har plass til. Vi jobber iherdig med å legge til rette for at så mange som mulig av disse nå skal få plass på ønsket parti. 

PARTIBYTTE ETTER SEMESTERSTART

Hvis din gymnast har lyst til å bytte parti etter at treninger har begynt, ber vi om at dette avklares med Medlemsansvarlig Gro Staaf-Pettersen grostaaf@gmail.com eller mobil 41 68 12 98 

MEDLEMSREGLER

Ved å melde seg på et parti akseptereres:

 1. Å betale medlemskontingent i Nesodden IF (kr 400,-/barn/år, eventuelt familiemedlemskap kr 900,-/familie/år.)
 2. Å betale treningsavgift i Nesodden IF Turn for påmeldte parti(er).
 3. Medlemskapet gjelder til skriftlig utmelding er bekreftet fra Nesodden IF Gym og Turn.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost i begynnelsen av hvert semester. 

UTMELDING

Nesodden IF Gym og Turn må få skriftlig beskjed hvis en gymnast slutter Vi presiserer her;

1.Dersom din gymnast ikke ønsker å trene turn lenger, må han/hun meldes ut. Dette gjøres ved å sende en epost til turn@nesoddenif.no med navn på gymnasten

Medlemsansvarlig:

Gro Staaf-Pettersen

Mail: grostaaf@gmail.com

Mobil: 41 68 12 98

Hvis du har forslag til spørsmål vi bør ha svar på her, send en e-post til; turn@nesoddenif.no

Kontakt oss; turn@nesoddenif.no

Våre sponsorer

Rull til toppen