Nytt medlem?

Informasjon om innmelding i friidrettsgruppa

Innmelding i Friidrettsgruppa

Ønsker du å bli med i friidrettsgruppa sender du en e-post til friidrett@nesoddenif.no. E-posten MÅ inneholde følgende opplysninger: fullt navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer og e-postadresse.

Er du født i 2012 eller senere er det viktig at du tar kontakt med oss på forhånd for å høre om det er plass i puttegruppa. Bruk e-postadressen ovenfor eller kontakt Puttegruppa sin hovedtrener, Anne Stine Sæther, direkte på stine@vg.no

Treningsavgift

I tillegg til medlemskontingenten som betales til Nesodden Idrettsforening, betales det treningsavgift til Nesodden IF Friidrett. Størrelsen på treningsavgiften vedtas av årsmøtet. Treningsavgiften er grunnlaget for driften av Nesodden IF Friidrett, og er til for å dekke våre kostnader relatert til;

  • Innkjøp av utstyr til trening og konkurranser
  • Avgift for påmeldinger til stevner (start kontingent)
  • Kursing og godtgjørelse av trenere

Treningsavgift Nesodden IF friidrett 2021

  • Putter (2012 og yngre) kr 750
  • Rekrutter (2008-2011) kr 1 000
  • Ungdom (2007 og eldre) kr 1 200

Familierabatt: Det gis reduksjon i treningsavgiften for yngre søsken som følger:

  • Putter: reduksjon med kr 200
  • Rekrutter/ungdom: reduksjon med kr 400

Salg av Julekalendere

I tillegg til treningsavgiften kommer salg av julekalendre. Alle får i begynnelsen av november en pakke med 10 kalendre som selges for kr. 50,- pr. stykk. I 2021 er det snakk om å bytte ut julekalender med lodd via SPOND.

Forpliktelser

Friidrettsgruppa drives i stor grad uten mye mas om dugnadsarbeid. Vi forventer imidlertid at foresatte stiller opp som hjelpere på minst ett av våre stevner i Berger idrettspark i løpet av året. Vi trenger innsats fra mange særlig knyttet til terrengløpet Nesodden på langs som arrangeres medio oktober.

Facebook og Spond

Følg oss på Facebook!

Ungdomsgruppa (15 år og eldre) har en egen Facebook side hvor det legges ut løpende informasjon om treninger.

Gruppene benytter Spond til registrering av oppmøte og informasjon om treningstider, hør med din trener om tilgang til SPOND gruppene. 

Avmelding friidrett
Hvis en utøver slutter med friidrett er det viktig at det gis beskjed. Send e-post til friidrett@nesoddenif.no. Utøvere som slutter får normalt ikke refundert treningskontingenten.

 

Comments are closed.