Treningsavgift

Oppdatert 5. april SRH

Innmelding friidrett, treningsavgift og forpliktelser

Innmelding friidrett

Ønsker du å være med på friidrettstreninger sender du en e-post til friidrett@nesoddenif.no.

E-posten må inneholde følgende opplysninger: Utøverens fulle navn, fødselsdato, e-postadresse, samt foreldre/foresattes mobilnummer og e-postadresse.

Treningsavgift

Alle som skal trene med friidretten må være medlem i og betale medlemskontingent til Nesodden idrettsforening. Medlemskap NIF innebærer forsikring av utøverne. I tillegg må det betales treningsavgift til Nesodden IF Friidrett. Størrelsen på treningsavgiften vedtas av årsmøtet. Treningsavgiften er grunnlaget for driften av Nesodden IF Friidrett, og er til for å dekke våre kostnader relatert til;

  • Innkjøp av utstyr
  • Avgift for påmeldinger til stevner (startkontingent)
  • Kursing og godtgjørelse av trenere
  • Sosiale aktiviteter for utøverne

Treningsavgifter (årsavgift) for Nesodden IF Friidrett er som følger:

  • Putter (2008 og yngre) kr 750
  • Rekrutter (2005-2007) kr 1 000
  • Ungdom (2004 og eldre) kr 1 200

Treningsavgift (årsavgift) friidrett faktureres normalt i løpet av mars måned. Utøvere som starter opp med friidrett etter 1. september betaler halv årsavgift.

For utøvere som er 13 år og eldre må det også betales friidrettslisens for utøvere som deltar i eksterne stevner og trener med oss vinterstid på Bislett. Lisensen innebærer forsikring og mulighet for medisinsk oppfølging. Minstesats er kr. 420,- pr år. Info om friidrettslisensen finner du her: https://www.friidrett.no/lop-i-norge/lisens.test.forside/

Familierabatt: Det gis reduksjon i treningsavgiften for yngre søsken som følger:

  • Putter: reduksjon med kr 200
  • Rekrutter/ungdom: reduksjon med kr 400

Salg julekalendre: I tillegg til treningsavgiften kommer salg av julekalendre. Alle får i begynnelsen av november en pakke med 10 kalendre som selges for kr. 50,- pr. stykk.

Forpliktelser

Friidrettsgruppa drives i stor grad uten mye dugnadsarbeid. Vi er imidlertid avhengig av at foresatte stiller opp som funksjonærer på minst ett av våre klubbstevner i Berger idrettspark i løpet av sesongen. Vi trenger også innsats fra mange knyttet til terrengløpet Nesodden på langs som arrangeres medio oktober.

Facebook og hjemmeside friidrett

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/Friidretten/

Informasjon om treningstider, stevner med mer finner du på friidrettsgruppas hjemmeside: https://nesoddenif.no/friidrett/

Ungdomsgruppa (15 år og eldre) har en egen facebookside hvor det legges ut løpende informasjon om treninger: https://www.facebook.com/groups/114682565950837/

Avmelding friidrett

Hvis en utøver slutter med friidrett er det viktig at det gis beskjed. Send e-post til friidrett@nesoddenif.no. Utøvere som slutter får normalt ikke refundert treningskontingenten

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *