Treningsavgift

Oppdatert 12.1.2021 LH

Innmelding friidrett, treningsavgift og forpliktelser

Innmelding friidrett
Ønsker du å være med på friidrettstreninger sender du en e-post til friidrett@nesoddenif.no

E-posten må inneholde følgende opplysninger: Utøverens fulle navn, fødselsdato, e-postadresse, samt foreldre/foresattes mobilnummer og e-postadresse.

Treningsavgift
Alle som skal trene med friidretten må være medlem i og betale medlemskontingent til Nesodden idrettsforening. Medlemskap NIF innebærer forsikring av utøverne. I tillegg må det betales treningsavgift til Nesodden IF Friidrett. Størrelsen på treningsavgiften vedtas av årsmøtet. Treningsavgiften er grunnlaget for driften av Nesodden IF Friidrett, og er til for å dekke våre kostnader relatert til;

  • Innkjøp av utstyr
  • Avgift for påmeldinger til stevner (startkontingent)
  • Kursing og godtgjørelse av trenere
  • Sosiale aktiviteter for utøverne

Treningsavgifter (årsavgift) for Nesodden IF Friidrett er som følger:

  • Putter (2009 og yngre) kr 750
  • Rekrutter (2008-2006) kr 1 000
  • Ungdom (2005 og eldre) kr 1 200

Treningsavgift (årsavgift) friidrett faktureres normalt i løpet av mars måned. Utøvere som starter opp med friidrett etter 1. september betaler halv årsavgift.

Familierabatt: Det gis reduksjon i treningsavgiften for yngre søsken som følger:

  • Putter: reduksjon med kr 200
  • Rekrutter/ungdom: reduksjon med kr 400

Helårslisens: For utøvere som er 13 år og eldre må det også kjøpes friidrettslisens for utøvere som deltar i eksterne stevner og trener med oss vinterstid på Bislett. Lisensen omfatter forsikring og mulighet for medisinsk oppfølging. Informasjon om friidrettslisensen finner du her: https://www.friidrett.no/lopinorge/lisens/

Salg julekalendre: I tillegg til treningsavgiften kommer salg av julekalendre. Alle får i begynnelsen av november en pakke med 10 kalendre som selges for kr. 50,- pr. stykk.

Forpliktelser
Friidrettsgruppa drives i stor grad uten mye dugnadsarbeid. Vi er imidlertid avhengig av at foresatte stiller opp som funksjonærer på minst ett av våre klubbstevner i Berger idrettspark i løpet av sesongen. Vi trenger også innsats fra mange knyttet til terrengløpet Nesodden på langs som arrangeres medio oktober.

Facebook, nettside friidrett og Spond
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Friidretten/

Nesodden IF Friidrett har egen nettside: https://nesoddenif.no/friidrett/

Ungdomsgruppa (15 år og eldre) har en egen Facebookside hvor det legges ut løpende informasjon om treninger: https://www.facebook.com/groups/114682565950837/

Gruppene benytter Spond til registrering av oppmøte og informasjon om treningstider.

Avmelding friidrett
Hvis en utøver slutter med friidrett er det viktig at det gis beskjed. Send e-post til friidrett@nesoddenif.no. Utøvere som slutter får normalt ikke refundert treningskontingenten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *