Lisens

Oppdatert 12.1.2021 LH

 

Krav om lisens fra og med det året utøveren fyller 13 år (i 2021 gjelder dette for utøvere født 2008 og tidligere)

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. 

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe helårslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon, samt at en rekke behandlinger dekkes dersom man er uheldig og blir skadet.

Bruk gjerne denne lenken for å komme til siden for kjøp av årets lisens: https://mosjon.friidrett.no/lisens2021#init

Merk at dere skal velge enten grunnlisens eller utvidet lisens. All informasjon om lisens og vilkårene knyttet til grunnlisens og utvidet lisens  finner dere her: https://www.friidrett.no/lopinorge/lisens/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.