Innkalling til årsmøte for 2015

Nesodden IF Friidrett avholder årsmøte onsdag 25. mars kl. 19.

For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret ihende senest to uker før møtet. Benytt e-post friidrett@nesoddenif.no.

Vi kommer tilbake med informasjon om hvor møtet blir avholdt.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *