Alle fellestreninger avlyses inntil videre

Nesodden IF har i samråd med kommunelegen kommet til at alle fellestreninger i regi av Nesodden Idrettsforening bør avlyses inntil videre som et føre var-tiltak når det gjelder å forhindre spredning av Corona-viruset.

Dette betyr at friidrettsgruppas fellestreninger stoppes inntil videre.

Vi holder dere oppdatert om ny informasjon fra NIF og kommunen.

Comments are closed.