Viktig informasjon om deltakelse på stevner utenfor Nesodden – etteranmelding/ikke møtt

Vi har for tiden en ganske stor tropp med konkurranseutøvere som deltar på en rekke friidrettsstevner gjennom hele året. Dette er vi stolte av, og vi vil gjerne ha med enda flere på stevner. Ingenting er bedre for oss enn å bruke penger på aktiv friidrett!

Startkontingent og etteranmelding
Når utøverne våre deltar på stevner, betaler klubben startkontingent. Imidlertid er det slik at hvis man melder seg på etter at påmeldingsfristen er utløpt, ilegger arrangøren et gebyr/tar dobbel startkontingent per øvelse. Fra og med Tyrvinglekene 15. – 17. juni 2018 (påmeldingsfrist 7. juni), vil praksis være at dersom en utøver etteranmelder seg til et stevne/øvelser, så må utøveren selv betale differansen mellom ordinær startkontingent og kravet fra arrangørklubben (altså selve etteanmeldelsesavgiften). Hvis startkontingenten i en øvelse er kr. 100 og etteranmeldingsavgiften er kr. 200, må det betales inn kr. 100. Differansen innbetales til friidrettens kontonummer 1603.08.13123 idet etteranmelding skjer. Merk betalingen med «etteranmelding», navn på utøver og hvilket stevne det gjelder. Slike ekstra kostnader kan enkelt unngås ved at man melder seg på innen påmeldingsfristens utløp.

Hvis du ikke deltar allikevel…
I tillegg vil det fra og med Tyrvinglekene være slik at dersom en utøver er påmeldt til et stevne/øvelser, men ikke deltar allikevel, skal startkontingenten dekkes av utøver. Unntak gjøres dersom man blir syk eller skadet etter at fristen for å melde seg av er utløpt. Forutsetningen for at en slipper å betale startkontingenten selv i slike tilfeller er at ansvarlig gruppetrener er varslet før konkurransen starter. Innbetaling skjer til kontonummeret ovenfor og merkes med «ikke deltatt», utøvers navn og hvilket stevne/øvelse det gjelder. Avmelding fra stevner/øvelser gjøres i Min idrett innen påmeldingsfristen utløper. Etter at fristen er utløpt, er det normalt ikke mulig å melde seg av.

Vi ønsker alle utøvere lykke til på stevnene fremover!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *