Skal du hente hentegenser som du har bestilt?

Det er fortsatt flere uavhentede gensere på lager hos oss. Vi vil derfor være på plass torsdag 27. mai kl. 17.45 – 19.00 slik at dere som har bestilt gensere kan hente disse. Kom til Kirsti og Lene ved det gule målhuset på Berger stadion. Genserne koster kr. 100 per stykk. Dette må vippses til […]

Årlig møte

Husk årlig møte tirsdag 16. februar kl. 19.15. Regnskap 2020 og forslag til budsjett for 2021 er lagt ut under menypunktet Styret/ Årlig møte. Saksliste og lenke til Teams (digital gjennomføring av årlig møte 2021) ligger også der. Vel møtt!

Årlig møte blir gjennomført digitalt

Det vises til innkalling datert 12. januar. Nesodden IF Friidrett avholder årlig møte den 16. februar 2021 kl. 19.15. I år blir møtet gjennomført digitalt. Saksliste og påloggingsinformasjon i Teams finner dere nedenfor. Frist for å melde inn saker som ønskes tatt opp i årlig møte er tirsdag 9. februar. Saker sendes til friidrett@nesodden.if.no Regnskap […]

Årlig møte i Nesodden IF Friidrett

Nesodden IF Friidrett avholder årlig møte den 16. februar 2021 kl. 19.15.Vi kommer tilbake til møtested. Saksdokumenter legges under Styret/ Årlig møte så snart det er klart.

Alle fellestreninger avlyses inntil videre

Nesodden IF har i samråd med kommunelegen kommet til at alle fellestreninger i regi av Nesodden Idrettsforening bør avlyses inntil videre som et føre var-tiltak når det gjelder å forhindre spredning av Corona-viruset. Dette betyr at friidrettsgruppas fellestreninger stoppes inntil videre. Vi holder dere oppdatert om ny informasjon fra NIF og kommunen.

Årlig møte Nesodden IF Friidrett

Saksliste, regnskap 2019 og forslag til budsjett for 2020 er lagt ut under Styret 2019/ Årlig møte. Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet i årlig møte er torsdag 6. februar. Sendes til friidrett@nesoddenif.no  

Årlig møte i Nesodden IF Friidrett

Nesodden IF Friidrett avholder årlig møte mandag 10. februar 2020, kl. 19 i NIF-huset på Berger stadion. Saksdokumenter legges ut under Styret 2019/ Årlig møte så snart det er klart.

Begynne med friidrett?

Les mer om innmelding, medlemskontingent, treningsavgift og forpliktelser under menypunktet Trening/ Nytt medlem? Er du født i 2008 eller senere, ta kontakt før du kommer på første trening. Puttegruppa er stor og vi vurderer fortløpende om vi har plass til flere. Vi treffes alltid på friidrett@nesoddenif.no 🙂

Bestilling av klubbtøy

Det er sendt ut e-post til alle medlemmer med informasjon om bestilling av nytt klubbtøy. Ungdomsgruppa finner informasjon på Facebook-gruppa. Vi viderefører CRAFT som vår leverandør av klubbtekstiler, og det er mye fint å velge i. Vår hovedsponsor PLUGGEN har også kommet på tøyet, og vi gleder oss til å se små og store med disse […]

Årlig møte Nesodden IF Friidrett

Nesodden IF Friidrett avholder årlig møte tirsdag 26. februar 2019, kl. 19.30 i barnehagen på Berger stadion. Saksliste, regnskap 2018 og forslag budsjett 2019 ligger under Styret 2018/ Årlig møte. Årsberetning 2018 legges ut så snart den er klar.

Pages:1234»