Jenteløftet:

Nesodden IF Fotball v/styret har tatt initiativ til å starte et Jenteløft i klubben.  

En arbeidsgruppe med mandat fra styret jobbet 2. halvår 2021 med innspill om tiltak for en satsning på jente og damespillerne i klubben, med hovedmål om flest mulig, lengst mulig og best mulig. Arbeidsgruppa leverte før nyttår en 10-punkts handlingsplan, som styret og SU nå følger opp. De viktigste tiltakene er følgende:

  • Klubben skal jobbe systematisk med rekruttering, god kvalitet på treningene, og godt sosialt miljø. Det er på sikt (2025) et mål at hver årgang på jentesiden skal kunne stille lag til seriespill, og at klubben skal kunne etablere juniorlag og A-lag i 11’er fotball også på damesiden. Erfaringsmessig er det noe frafall både på gutte- og jentesiden i overgangen fra barn til ungdomsfotball, derfor må det satses på store, bærekraftige breddelag og et godt miljø som tiltrekker seg jente- og damespillere på halvøya.
  • Egen oppstartsdag for nye jentelag hver høst. Vi følger NFF’s anbefaling om egne fotballag med bare jentespillere fra skolestart. Da TØR jentene mer og får bedre selvtillit. Vi tror også at jentene gjerne vil spille mot andre jentelag. Det blir jevnere kamper og kampopplevelsen blir god fra første stund. Sportsplanen oppdateres med dette tiltaket.

  • Klubbengasjert trener også for jentene fra ungdomsfotballen (J13). Jentene skal ha det samme tilbudet som guttespillerne når de går fra barne- til ungdomsfotballen. Jentekullene inn i ungdomsfotballen er fremdeles relativt små, sammenlignet med kull på guttesiden. Styret i NIF Fotball har vedtatt å sponse en andel av kostnaden for klubbengasjert trenerressurs så lenge Jenteløftet pågår, slik at egenbetaling gjennom treningsavgift ikke blir uforholdsmessig høy for små kull på jentesiden.

  • Årlig treningsleir ved sesongstart for jentelagene i ungdomsfotballen, sammen med A-lag damer, for å tilby en god sosial og sportslig kickoff for ny sesong, og ikke minst bli bedre kjent med hverandre. På jentesiden er årgangene fremdeles relativt små, og man er avhengig av å hjelpe hverandre opp og ned i årgangene. Det er viktig at vi jobber godt med inkludering og godt samspill mellom årgangene, og årlig treningsleir er et tiltak som skal bidra til dette, og være en sosialt og sportslig «gulrot» å se frem til.

Dersom du har spørsmål eller innspill til klubbens Jenteløft, er det bare å ta kontakt med styreleder Pål, Leder SU Ken, Sportslig adm. leder Frederik, eller kontakt for jenteløftet i styret Gry eller Marit.