Baner som benyttes

  • Sukkerbanen (ved Berger Skole)
  • Berger KGB
  • Nyborgjordet
  • Ullerud Mini

Merk: Kampoppsett ute for høstsesongen 2022