Baner som benyttes

  • Sukkerbanen (ved Berger Skole)
  • Berger KGB
  • Nyborgjordet
  • Myklerud KGB
  • Ullerud Mini

Merk: Kampoppsettet ble forandret 14. ami da noen lag ble nødt til å trekke seg. Nytt kampoppsett er vedlagt