Sportslig utvalg er til for alle spillere og trenere i NIF fotball.

Utvalgets primæroppgaver

 • Følge opp klubbens sportslige retningslinjer. I tillegg være rådgivende dersom gjeldende sportslige retningslinjer ikke blir etterlevd.
 • Gjennomgå og være rådgivende, samt medvirke til kommunikasjon og forankring av sportsplanen i klubben.
 • Være rådgivende for at hospitering fungerer som planlagt, samt nominering /vurdering av spillere med bakgrunn i en optimal spillerutvikling
 • SU skal være med å bygge opp under at felles verdier i NIF blir etablert og etterlevd i vår kultur/klubb
 • Bistå ved arrangement av kurs/kurs/kick-off i samarbeid med trenerveileder eller andre i NIF Fotball  
 • SU rapporterer til styret i fotballgruppa gjennom leders deltakelse i styremøte

Sportslig utvalg består i dag av følgende personer

 • Ken Bampton – Leder SU
 • Irene S. Lunde - Jentefotballen
 • Lars Neerbye
 • Nicolai Aarrestad
 • Per Eriksen
 • Petter Garder 

I tillegg er Barneutvalget en del av sportslig utvalg. Barneutvalget består av følgende personer:

 • Line Nitteberg
 • Robert Onarheim

Hvordan kontakte oss?

Huk tak i en av oss på feltet eller send en epost til Frederik Lund Vang (frederik@nesoddenif.no) eller utvalgets leder (kenbampton@gmail.com)