Målet er å ha et godt tilbud for alle barn fra 6 år til voksen alder. Nesodden IF Fotball har til sammen ca. 770 aktive medlemmer fordelt på ca 650 spillere og 120 ledere/ressurspersoner. Dette gjør klubben til en av Oslo krets største fotballklubber. Nesodden IF Fotball skal ha relevant tilbud til de som satser på fotballen, og ønsker å nå lengst mulig. Like viktig er fokus på de spillerne som utøver idretten vår først og fremst for det sosiale og kameratskap. NFF sitt slagord flest mulig, lengst mulig, best mulig – står sentralt også i NIF Fotball.

Kontaktperson
Frederik Lund Vang
Mobil: 47467000
frederik@nesoddenif.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem