Om idrettsforeningen

Nesodden IF (NIF) er et fleridrettslag bestående av 12 ulike særidrettsgrupper og Aktiv på Dagtid.

  • Nesodden IFs visjon - Idrettsglede for alle

  • Nesodden IFs - starten på livslang fysisk aktivitet - Tiltrekkende og spennende for alle!

  • IFs kjerneverdier - DYKTIG - FAIR -IVRIG

Kjerneverdiene skal klargjøre våre identitet og være ledestjerner for hvordan det enkelte medlem forventes å opptre, og hvorledes vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene skal gi oss rettledning til hvordan vi skal opptre med og mot hverandre, men også gi medlemmene retning mot resultater.

Bredde
Med nær 2300 medlemmer er NIF et stort idrettslag i landsmålestokk. Vi er et breddeidrettslag i dobbel forstand: Få klubber i Norge favner flere særidretter, og det har bidratt til at svært mange barn og unge, men også voksne, gjennom årene har kunnet finne en aktivitet som har passet for dem. Dette er også svært viktig for klubben – vi skal ha plass til og skape idrettsglede for alle.

Motto og kjerneverdier
Derfor er vårt motto “idrettsglede for alle”, og med det ønsker vi å legge til rette for sunne og positive idrettsaktiviteter for flest mulig innbyggere i Nesodden kommune og i klubbens nærmiljø.

Sportslig har klubben hatt utøvere som har tatt steg både nasjonalt og internasjonalt.

NIF er, og skal fortsatt være, en samfunnsmessig ressurs for kommunen som bidrar til økt trivsel og bedre helse for innbyggerne.

Hovedstyret og gruppestyrer

Se hvem som sitter i hovedstyret og gruppestyrene.

Medlemskap

Les mer om medlemskap i klubben.

Tilbake