Identitet, fellesskap, gode holdninger og stolthet skal være sentrale faktorer i Nesodden IF Fotball. Vi, både spillere, trenere, lagledere og andre som på en eller annen måte er involvert i fotballen på Nesodden skal være stolte over å ikle oss det sorte og hvite nesoddtøyet. Samtidig ønsker vi at man ikke bare skal kjenne igjen et Nesodden-lag på drakta, men på måten vi spiller fotball og oppfører oss internt samt eksternt.

I denne sportsplanen vil vi tydeliggjøre den røde tråden som skal prege arbeidet som legges for dagen i alle lag i Nesodden IF Fotball. Sportsplanen vår har som formål å legge til rette for at spillerne våre har gode sportslige utviklingsmuligheter, bidra til å skape gode sosiale rammer gjennom en felles identitet og holdninger knyttet til fotballaktiviteten, og forhåpentligvis danne grunnlag for mestring og glede gjennom å vinne noen fotballkamper.