Dagsorden årlig møte Turn mandag 6. februar 2023

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møtedeltakerne
  2. Godkjenning av årsrapport 2021
  3. Godkjenning av budsjett 2022
  4. Valg til styret i Nesodden IF Gym og turn