Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår daglig leder, Arild Andreassen som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon (66917477) Dersom du har spørsmål  om varslingsaker, eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte Arild direkte på telefon eller mail så vil han hjelpe deg med veien videre. 

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Nesodden Idrettsforening har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold - Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle - Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel - Trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å Trykke her

Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER