Informasjon om hvordan du skal forholde deg ved fotballskader skjedd på trening eller i kamp

Ved skade eller lidelse

  1. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no Skaden skal rapporteres raskest mulig for raskest mulig behandling.
  3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

De aller fleste skader skjedd på banen bør innrapporteres.

 

Les mer på Oslo fotballkrets sine sider, herunder også utvidet forsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/