Kampvert

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis. 

 

I Nesodden IF Fotball skal vi derfor ha kampverter på alle kamper. Lagleder pr lag sørger for at det er en person innad i foreldregruppen som har dette ansvaret på kamp.

Kampvertinstruks

Les mer om Fair Play og kampvertrollen her