INNMELDING

Partipåmelding skjer via epost til turn@nesoddenif.no Merk eposten med påmelding.

Eposten skal inneholde:

  • Navn på den som skal være med
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Hvilket parti som ønskes
  • Foresattes navn, epostadresse og mobilnummer

Alle vil motta skriftlig svar på om det er plass, eller at de er satt på venteliste.

Innmelding av nye medlemmer mottas fra 15. desember 2022

 

Ventelister

Nesodden IF turn oppretter ventelister når det er flere som ønsker å være med på et parti enn det vi har plass til. Vi jobber iherdig med å legge til rette for at så mange som mulig av disse nå skal få plass på ønsket parti.

 

Partibytte etter semesterstart

Hvis din gymnast har lyst til å bytte parti etter at treninger har begynt, ber vi om at dette avklares med Gro Staaf-Pettersen turn@nesoddenif.no eller mobil 41 68 12 98

 

Medlemsregler

Ved å melde seg på et parti aksepteres:

  1. Å betale medlemskontingent i Nesodden IF (kr 400,-/barn/år, eventuelt familiemedlemskap kr 1000,-/familie/år.)
  2. Å betale treningsavgift i Nesodden IF Turn for påmeldte parti(er).
  3. Medlemskapet gjelder til skriftlig utmelding er bekreftet fra Nesodden IF Gym og Turn.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost i begynnelsen av hvert semester.

 

UTMELDING

Nesodden IF Gym og Turn må få skriftlig beskjed hvis en gymnast slutter. Vi presiserer her;

1.Dersom din gymnast ikke ønsker å trene turn lenger, må han/hun meldes ut. Dette gjøres ved å sende en epost til turn@nesoddenif.no merket «Utmelding» med navn på gymnasten

 

Kontaktperson:

Gro Staaf-Pettersen

Mobil: 41 68 12 98