IMG_2932

Nesodden IF har inngått en langtidsavtale med regnskaps- og rådgivingsselskapet QA (Quality Accounting AS). Samarbeidsavtalen gjør QA til en av idrettsforeningens hovedsponsorer.  

QA bistår i dag administrasjonen med økonomifunksjonen i NIF. «QA sin kompetanse innenfor skybaserte økonomisystemer og regnskapsfaget, samt kjennskap til foreningen, har vært avgjørende for vår effektivisering og modernisering av økonomifunksjonen. Så vi ser frem til et godt samarbeid fremover», sier daglig leder Arild Andreassen.

Daglig leder Balal Bhatti, som også har vært NIF sin prosjektleder ifm konverteringen til nytt økonomisystem, vil fortsatt være involvert (kursing, systemspørsmål, rapportering og lønn mv). Styreformann Øyvind Nitteberg er oppvokst på Nesodden, og er aktiv i idrettsmiljøet på Nesodden. Først og fremst som trener i ski- og friidrettsgruppa, men også som engasjert far innenfor andre grupper i NIF. Han vil sitte en del på NIF-kontoret og tar seg av løpende regnskapsrelaterte oppgaver.   

«QA er veldig stolte av samarbeidet med NIF. Det fantastiske arbeidet og mangfoldet av tilbud for barn og unge på Nesodden harmonerer godt med våre oppfatninger om hvordan man bevarer flest mulig barn og unge lengst mulig i idretten», sier Øyvind Nitteberg.

QA vil være synlig på flere arenaer, blant annet som som en av hovedsponsorene for Idrettens dag og foreningens 100-årsjubileum.