Mandager, Berger, kl.18-20 (viderekomne) – Andres

Mandager, Berger, kl.19.30-21 (senior)

Tirsdager, Berger, kl.18-20 (nybegynner +) – Runar

Onsdager, Alværn, kl. 18-20. Magnus og Nikolai vil starte opp litt her. Andre oppfordres til å ta kontakt med Nikolai og henge seg på!

Torsdager, Alværn, kl.18-20 (alle, kamper) – Mattis. Ca. 1 x pr mnd. siktes det mot å dra en gjeng til Larkollen