Nesodden Idrettsforening og Wilson Eiendom  har undertegnet en 3 års avtale,som gjør Wilson Eiendom  til Hovedsponsor hos Nesodden Idrettsforening.

Avtalen har hovedfokus på barn og unges mulighet til utvikling, og flest mulig lengst mulig i idretten.

Nesodden Idrettsforening er både stolte og glade for å ha med Wilson Eiendom på laget i årene som kommer.

Markedssjef i Nesodden Idrettsforening Trond Halvorsen legger vekt på at foreningen trenger flere som bidrar slik Wilson Eiendom gjør. Dette er viktig for utviklingen av klubben. Ekstra moro at partene har de samme verdiene og framtidsutsiktene.

Thomas Wilson er daglig leder og lokal Nesoddgutt som i dag bor i Grimstad. Det er også Wilson Eiendom som driver LillesandHus. Han gleder seg til å bidra i Nesodden IF i 3 nye år. Wilson Eiendom blir også en av hovedsponsorene til Idrettens dag. Dette er ekstra moro i jubileums året da
Nesodden IF blir 100 år sier Thomas.