Vi hadde mange planer i forhold til å sette Nesodden IF på kartet i løpet av året, men dette har blitt vanskelig å gjennomføre med restriksjonene som blant annet idretten har vært rammet av.

Nesodden IF hadde planer om å synliggjøre alle foreningens forskjellige grupper i løpet av året med forskjellige aktiviteter, men dette stoppet opp tidlig i mars, som vi alle vet. Vi hadde planer om en flott feiring på Berger i slutten av august, men med den usikkerheten vi fremdeles lever i, gjør at dette foreløpig er utsatt til siste halvdel av september. Vi vet ennå ikke hvor mange som kan samles på denne tiden, og det gjør planleggingen vanskelig.

Våre 12 forskjellige grupper har stort sett hver sine medlemmer, men det finnes også en del som er aktive på tvers av gruppene. VI har også eksempel på dette ved at for eksempel leder i friidrettsgruppa også sitter som nestleder i ski. Nesodden IF er med sine ca 2500 medlemmer kommunens største frivillige organisasjon, og hvis vi tenker at alle medlemmene har sin familie, som er engasjert på sin måte, nærmer vi oss halvparten av Nesoddens innbyggere.

Uansett snakker vi om en høyst oppegående 100-åring, og vi skal uansett legge til rette for at foreningen fortsatt engasjerer kommunens befolkning på samme måte som hittil. Vi ser fram til å følge planene til nye haller og andre treningsfasiliteter i kommunen, og vi vil sammen med Nesodden Idrettsråd og resten av idretten på Nesodden bidra for at flest mulig barn og unge har et trygt og godt tilholdssted med sine venner i Nesodden IF.