Ledig stilling som Sportslig – administrativ leder for Nesodden IF Fotball

Nesodden IF Fotball ønsker en ytterligere profesjonalisering av tilbudet vi gir til våre jente og guttespillere fra barnefotball til seniorfotballen. Vi utlyser derfor en 100 % stilling med oppstart så snart som mulig.

Ansvarsområder:

Sport

 • Hovedansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet fra Barnefotballen til Seniorfotballen.
 • Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv (sportslig del) – i samråd med styret.
 • Overgangsansvarlig
 • Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere, dommere
 • Arrangere kurs i samarbeid med krets eller andre.
 • Hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre fotballskoler.
 • Oppfølging av trenerkoordinator
 • Ansvar for støtteapparat for senior
 • Ansvar for gjennomføring av 3v3-serie/ KIWI miniserie.
 • Oppstartsansvarlig barnefotballen.
 • Arrangere trenerforum.
 • Bistå som trener på det kullet som er første års med «betalt trener».

Administrasjon

 • Adm er økonomiansvarlig på fotballkontoret 
 • Bistå i overordnet inntektsarbeid.
 • Utarbeide årshjul.
 • Ansvar for å igangsette gjennomføring av prosjekterte cuper.
 • Ansvar for at utstyr og materiell blir utlevert.
 • Fotballavdelingens kontaktperson overfor krets og forbund.
 • Adm er ansvarlig for avdelingens hjemmeside. 
 • Ansvar for drifte og utvikle klubbens akademi.
 • FIKS ansvarlig å tilrettelegge for at riktige nivåer følger opp dette arbeidet.
 • Fair Play ansvarlig
 • Ansvarlig banedisponering.

Kvalifikasjoner

 • Gode menneskelige egenskaper, god til planlegging og iverksetting. Sterk på logistikk og evnen til å motivere menneskene som bidrar i klubben. 
 • Krav til utdanning: Høyere idrettsfaglig utdanning, ønsket fotballkurs; fotballeleder 1-3 samt trenerutdanning.
 • Kjennskap til klubbdrift og evnen til å bygge varige strukturer.

Søknad med CV sendes breen@toppfotball.no og post@nesoddenif.no frist: 03.11.2019