Årsmøtet i Nesodden IF avholdes tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 i NIF huset.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av Hovedstyret innen 12.mars 2019.
Sakspapirer legges ut her fortløpende, og vil være tilgjengelig på nettsidene våre senest én uke før årsmøtet. Det vil ikke deles ut papirer på årsmøtet.
Husk at for å ha tale- og stemmerett at du må være medlem i Nesodden IF (og ha fylt 15 år.)

Her finnes informasjon om medlemskap hos oss: Medlemskap

Alle saksdokumenter bør leses på forhånd da det ikke blir detaljert gjennomgang på årsmøtet. Det deles ikke ut i papir på møtet.