Agenda til årlig møte 2019 Nesodden IF Basket

Dato:   Tirsdag 26. februar 2019

Tid:     Kl. 1900 – 2100

Sted:   NIF huset på Berger

Vi ønsker alle velkommen til Nesodden IF Basket sitt årsmøte.

Alle er velkomne. Dette er en flott mulighet til å få innblikk i det arbeidet styret bedriver. Frist for innmelding av saker var 15. februar, styret har ikke mottatt noen forslag innen fristen.

Dokumenter

Agenda og invitasjon til årlig møte 2019

Sak 1 årlig møte 2019 basketgruppas visjoner

NIF Basket regnskap 2018 – budsjett 2019

Regnskap-balanse

Regnskap-balanse – Lead 4 peace

Årsberetning 2018